Óvodai csoportok száma, létszáma

 • Cinke csoport – 25 fő
 • Őzike csoport – 25 fő
 • Süni csoport – 27 fő
 • Fehérke csoport – 27 fő

Személyi feltételek

Intézményvezető: Bukovszkiné Csoba Zsuzsa

Óvodavezető: Pieke Ágnes

Óvodapedagógusok

  Név                                                                                                   Végzettség

 • Czink Andrea                                                                                 Főiskola
 • Fejszák Józsefné                                                                            Főiskola
 • Gál Mária                                                                                        Főiskola + szsakvizsga
 • Kuszkó Éva                                                                                     Főiskola
 • Papucsek Katalin                                                                          Főiskola+ szakvizsga
 • Meisel-Jeneses Lilla                                                                     Főiskola
 • Tolnai Józsefné                                                                             Főiskola
 • Vinczéné Trieber Erzsébet                                                          Főiskola

Pedagógiai asszisztens

 • Bitter Ferencné                                                                              OKJ pedagógiai asszisztens

Dajkák

 • Gál Sádorné                                                                                   Dajkaképző
 • Halász Ibolya                                                                                 Dajkaképző
 • Szabó Andrea                                                                                 Érettségi
 • Oláh Katalin                                                                                   Érettségi

Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

 • Nyári szünet: 2018. Július
 • Őszi szünet: 2017. Október 29.-31.
 • Téli szünet: 2017. December 27-1.
 • Tavaszi szünet: 2018.ÁPRILIS 18-23.

Az iskolai szünetek alatt összevont csoportokkal működik az óvoda.

Nevelés nélküli munkanapok

 • JOKTÓBER 19.
 • Február 8.
 • MÁRCIUS 8.
 • ÁPRILIS26.
 • Június 14.

Az óvoda éves munkatervében tervezett programokról, eseményekről az “ünnepek, programok ” címszó alatt tájékozódhatnak.

Beiratkozás rendje:

Óvodánkba, a jelentkezés időpontja minden év januárjától március első hetéig tart folyamatosan. A jelentkezés egy jelentkezési lap kitöltésével történik, melynek fontos része a plébánosi ajánlás. A felvétel feltétele ennek az ajánlásnak a megléte. A beiratkozás májusban történik, az első szülői tájékoztató alkalmával.

Díjfizetési kötelezettség

Intézményünkben  étkezési díjat kell a szülőknek fizetni, melynek összege jelenleg 680,- Ft, mely 3 szori étkezést biztosít. A 2015. évi LXIII. törvény módosította a Gyvt-t, a 151. bekezdéseivel, melynek értelmében az óvodában ingyenes étkeztetésre jogosult

– a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei,

– a tartósan beteg és fogyatékos gyermekek és

– azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekei, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át.